Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Podwójne dno (2022-10-24)

W trakcie sesji 27 grudnia 2022 formacja podwójnego dna została potwierdzona. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo wzrostu do 48,68 na ok. .

REKLAMA