Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Trójkąt zniżkujący (2022-11-03)

W trakcie sesji 4 listopada 2022 doszło do wybicia z formacji zniżkującego trójkąta, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 50,54 na ok. .

REKLAMA