Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2022-11-09)

Podczas sesji 17 listopada 2022 doszło do wybicia w dół z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 33,10 na .

REKLAMA