Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Kanał zwyżkujący (2023-01-02)

Podczas sesji 4 stycznia 2023 zaszło wybicie w górę z formacji zwyżkującego kanału, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 50,25 na ok. .

REKLAMA