Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Linia trendu wzrostowego (2023-02-08)

Podczas sesji 10 lutego 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA