Nazwa / Typ formacji

CCC SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2023-03-22)

REKLAMA