Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Klin zniżkujący (2021-08-05)

Formacja zniżkującego klina została wypełniona 17 września 2021. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 197,96 na ok. .

REKLAMA