Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2021-11-19)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji oRGR został osiągnięty 20 kwietnia 2022. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 142,86 na ok. .

REKLAMA