Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2022-01-11)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się trójkąta zwyżkującego został osiągnięty 25 stycznia 2022. W dniu wybicia obliczyliśmy szanse na spadek do 173,77 na .

REKLAMA