Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2022-11-03)

Target po wybiciu z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 29 marca 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 108,60 na ok. .

REKLAMA