Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Linia trendu wzrostowego (2023-01-13)

REKLAMA