Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Linia trendu wzrostowego (2023-01-13)

14 lutego 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA