Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Trójkąt (2023-01-25)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji trójkąta został osiągnięty 22 marca 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 112,37 na .

REKLAMA