Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Klin zniżkujący (2023-02-24)

Podczas sesji 23 marca 2023 zaszło wybicie z formacji zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 97,51 na ok. .

REKLAMA