Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-03-02)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 23 marca 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na spadek do 109,78 na ok. .

REKLAMA