Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Linia trendu spadkowego (2023-05-24)

W trakcie sesji 29 maja 2023 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA