Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Linia trendu spadkowego (2023-09-22)

REKLAMA