Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Trójkąt (2023-09-25)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji trójkąta został osiągnięty 6 października 2023. W dniu wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 112,22 na .

REKLAMA