Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-09-04)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 28 września 2023. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 124,50 na ok. .

REKLAMA