Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2023-11-10)

27 listopada 2023 doszło do wybicia dołem formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 101,05 na ok. .

REKLAMA