Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2024-01-24)

5 lutego 2024 doszło do wybicia z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 117,55 na ok. .

REKLAMA