Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Klin zwyżkujący (2024-02-27)

Podczas sesji 28 lutego 2024 doszło do wybicia w dół z formacji zwyżkującego klina, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 97,10 na ok. .

REKLAMA