Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2024-03-06)

Podczas sesji 11 marca 2024 formacja oRGR została potwierdzona, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 136,23 na ok. .

REKLAMA