Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2024-03-06)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji oRGR został osiągnięty 13 maja 2024. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na wzrost do 136,23 na ok. .

REKLAMA