Nazwa / Typ formacji

CD Projekt SA / Linia trendu wzrostowego (2024-04-18)

REKLAMA