Nazwa / Typ formacji

Cyfrowy Polsat SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-08-08)

Target po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 23 września 2019. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 25,30 na ok. .

REKLAMA