Nazwa / Typ formacji

Cyfrowy Polsat SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2020-01-24)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się trójkąta zwyżkującego została osiągnięta 28 lutego 2020. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 25,02 na .

REKLAMA