Nazwa / Typ formacji

Cyfrowy Polsat SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2020-03-02)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 13 marca 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 20,92 na ok. .

REKLAMA