Nazwa / Typ formacji

Cyfrowy Polsat SA / Kanał zniżkujący (2022-02-03)

Target po wybiciu z formacji zniżkującego kanału został osiągnięty 22 lutego 2022. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy szanse na spadek do 27,38 na ok. .

REKLAMA