Nazwa / Typ formacji

Cyfrowy Polsat SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-02-03)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 2 maja 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 23,86 na .

REKLAMA