Nazwa / Typ formacji

Cyfrowy Polsat SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-09-16)

Podczas sesji 19 września 2022 doszło do wybicia dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 14,77 na ok. .

REKLAMA