Nazwa / Typ formacji

Cyfrowy Polsat SA / Podwójne dno (2022-09-08)

19 września 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy szanse na spadek do 11,28 na .

REKLAMA