Nazwa / Typ formacji

Cyfrowy Polsat SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-02-20)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 31 maja 2023. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 15,52 na .

REKLAMA