Nazwa / Typ formacji

Cyfrowy Polsat SA / Podwójne dno (2023-03-09)

Cena docelowa po wybiciu z formacji podwójnego dna została osiągnięta 31 maja 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 15,70 na ok. .

REKLAMA