Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2021-09-17)

Target po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 5 listopada 2021. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 316,00 na .

REKLAMA