Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2021-09-17)

Podczas sesji 24 września 2021 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA