Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2021-11-08)

Podczas sesji 28 stycznia 2022 doszło do wybicia dołem formacji odwróconego trójkąta, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 235,70 na .

REKLAMA