Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Opór (2022-07-12)

28 lipca 2022 doszło do przebicia oporu, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA