Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Płaska baza (2022-07-12)

W trakcie sesji 28 lipca 2022 zaszło wybicie w górę z formacji płaskiej bazy, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 467,60 na ok. .

REKLAMA