Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2022-09-05)

W trakcie sesji 23 września 2022 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA