Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Podwójne dno (2022-10-24)

Formacja podwójnego dna została wypełniona 2 listopada 2022. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 322,40 na .

REKLAMA