Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2022-11-10)

W trakcie sesji 14 listopada 2022 zaszło wybicie w górę z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 400,00 na .

REKLAMA