Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2022-12-30)

2 stycznia 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA