Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Kanał zniżkujący (2023-02-17)

Formacja zniżkującego kanału została wypełniona 6 marca 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 385,21 na ok. .

REKLAMA