Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2023-02-24)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji RGR został osiągnięty 13 czerwca 2023. W dniu wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 473,64 na ok. .

REKLAMA