Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2023-03-31)

Podczas sesji 6 kwietnia 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA