Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Linia trendu wzrostowego (2023-04-13)

W trakcie sesji 21 sierpnia 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA