Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2023-07-10)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 6 września 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 369,70 na ok. .

REKLAMA