Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Klin zwyżkujący (2023-07-26)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 31 lipca 2023. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 453,80 na ok. .

REKLAMA