Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2023-08-04)

Cena docelowa po wybiciu w dół z formacji odwróconego trójkąta została osiągnięta 21 sierpnia 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 394,20 na .

REKLAMA