Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Klin zniżkujący (2023-09-15)

Podczas sesji 26 września 2023 doszło do wybicia w dół z formacji zniżkującego klina, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 338,91 na .

REKLAMA