Nazwa / Typ formacji

Dino Polska SA / Kanał zniżkujący (2023-09-20)

W trakcie sesji 26 września 2023 zaszło wybicie w dół z formacji zniżkującego kanału, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix wyznaczył szanse na spadek do 335,67 na ok. .

REKLAMA